Extra

Damien Jalet

Damien Jalet est de retour en Belgique ! Nouvel artiste associé à Charleroi danse, il présentera Planet [wanderer] - co-réalisé avec le plasticien Kohei Nawa - à la Biennale de danse 2023
Damien Jalet,  artiste associé 2023—2026 Interview

Actualités

Pay what you can

PWYC — Dit jaar gebruikt Charleroi danse het Pay What You Can- prijssysteem. Hoe werkt het? Heel eenvoudig.
pwyc

Choreografisch centrum

Artistes associé.e.s

Sinds juli 2023 zijn Mercedes Dassy, Demestri+Lefeuvre en Damien Jalet voor een periode van drie jaar de nieuwe artiesten die verbonden zijn aan Charleroi danse. Deze drie gezelschappen, met zeer verschillende achtergronden, delen een zeer fysieke en plastische benadering van dans, een voorliefde voor het hybridiseren in de representatie van het lichaam, en ze zijn elk op hun eigen manier bezig met het bevragen van cultuur, mythologieën, de verbanden
tussen het organische en het technologische.