Hoe kan je met licht ruimtes maken om in te dansen? En hoe kunnen lichamen ruimtes van licht uitvinden? Op scène een groep mensen die eerst verblind en dan bijziend zijn. Ze zijn gepassioneerd door illusie en absurdisme en spelen met de regels van het schaduwspel – die 19e eeuwse kunstvorm waarin je met je handen schaduwfiguren vormt. 

In een wereld die gestuurd wordt door een overvloed van beelden, is R É V E R B É R E R een waar plezier voor het oog. Een avontuur voor de blik waar dans en licht onlosmakelijk verbonden zijn. Een simpele en toch ook complexe ruimte, waar zorg is voor nuance, waar lichamen licht terugkaatsen en schaduwen zich aftekenen. Een plek waar de ambiguïteit van beelden welkom is en we onze schaduwkant verdedigen zonder de harmonie te verbreken.

Distribution

creation Jonas Chéreau | performance & light Pauline Brun, Jonas Chéreau, Estelle Gautier, Marcos Simoes | dramaturgical assistance Valérie Castan, Marcos Simoes | music Christophe Albertijn | technique Vic Grevendonk | costumes Marcos Simoes | administration, production, diffusion François Maurisse, | thanks to Delphine Navez and A_FE - Association Film Événement